Ümumi Layihələr

Ümumi Layihələr:texniki xidmətlər, texniki inkişaf, texniki məsləhət, texniki mübadilə, texnologiya transferi və texnologiyanın populyarlaşdırılması;podşipniklərin, dişli çarxların və ötürücü hissələrin istehsalı;podşipniklərin, dişli çarxların və transmissiya komponentlərinin satışı;podşipnik istehsalı;Yüksək sürətli dəqiqlikli ağır rulman satışı;Rulman satışı;Avadanlıq məhsullarının istehsalı;podşipnik polad məmulatlarının istehsalı;Döymə və toz metallurgiya məmulatlarının istehsalı;Yüksək sürətli dəmir yolu avadanlıqlarının və aksesuarlarının istehsalı;Döymə və toz metallurgiya məhsullarının satışı;Yüksək sürətli dəmir yolu avadanlığının və aksesuarlarının satışı;Sənaye robotlarının istehsalı;Avtomobil hissələrinin tədqiqi və inkişafı (qanunla müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilməli olan layihələr istisna olmaqla, sahibkarlıq lisenziyası ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq müstəqil sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)